Turvallinen asennus

Kiinteistön sähköasennukset ja sähkölaitteet muodostavat yhdessä sähkölaitteiston. Sähkölaitteiden oikea sijoitus ja käyttö sekä sähkölaitteiden ja -asennusten kunnossapito, ovat turvallisuuden kannalta keskeisiä asioita. Sähköasennukset kuluvat käytössä ja vaativat seurantaa, huoltoa ja korjausta.

Sähkölaitteiston osiin kertynyt lika, pöly tai kosteus lisää valokaaren ja sähköpalon syttymisen vaaraa. Mekaaniset vauriot, kuten rasioiden kansien rikkoontuminen ja johtojen vauriot, aiheuttavat sähkötapaturman vaaran.

Kiinteistöissä saattaa olla hyvinkin vanhoja sähköasennuksia, jotka eivät kaikilta osin vastaa uusien asennusten sähköturvallisuusvaatimuksia. Vanhoja asennuksia ei kuitenkaan tarvitse muuttaa, jos ne täyttävät asennusajankohdan määräykset eikä asennusolosuhteisiin ja ympäristöön ole tullut muutoksia. Vanhoja asennuksia voidaan uusia ja laajentaa esim. lisäämällä pistorasioita ja valopisteitä sen sijaan, että käytetään jatkojohtoja laitteiden liittämiseksi verkkoon.

-Lähde: Tukes

Ollikainen hoitaa:

Kaikenlaiset sähköasennukset sähköurakointioikeuksilla

  • Yksityiset (kaikki kodin/vapaa-ajan asuntojen sähköt)
  • Yritykset, kiinteistöt ja taloyhtiöt
  • Saneeraus- ja uudiskohteet
  • Kameravalvonnan asennukset sekä sisä- että ulkotiloihin